Hallo, mijn naam is Shiela Kerssies van Kerssies Coaching. 

 

Mijn missie is het bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Ik streef ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven. 

 

Als coach schep ik (rand)voorwaarden waaronder veranderingsprocessen op gang kunnen komen. Als coach kijk ik ook waar een overtuiging of patroon is ontstaan en leg vervolgens direct de link met het heden en wat mijn cliënt wil veranderen. Door mijn achtergrond als HBO maatschappelijk werker/ persoonlijk begeleider en mijn sterk ontwikkelde intuïtie, ben ik in staat om snel tot de kern te komen. Dit kan soms confronterend zijn, maar is vanuit liefdevolle commitment aan jou. Ik geloof in het vermogen van mensen om zelf keuzes te maken en koers uit te zetten, te leren van zijn ervaringen en zelf oplossingen te vinden. Binnen de zorg heb ik met name competentie en oplossingsgericht gewerkt. Deze methodieken neem ik mee in mijn manier van coachen. Daarnaast zet ik tijdens mijn coaching systeemgericht werken in om een visueel beeld te krijgen bij bepaalde situaties.

 

Middels mijn HBO opleiding ben ik ben ingeschreven bij de bpsw. Dat is een beroepsvereninging voor maatschappelijk werkers. Doordat ik hier lid van ben als professional betekent dat 40% van mijn coachingsessies vergoed worden door de zorgverzekeraar.

 

Momenteel ben ik ook werkzaam in de zorg. Daarbij ondersteun ik mensen met een beperking en begeleid ik teams bij processen. Dit blijf ik naast mijn werk als coach doen, omdat ik verbinding maken met mensen die extra hinder ervaren door een beperking, een mooie uitdaging blijf vinden. Wanneer ik contact kan krijgen en iemand kan ondersteunen die niet kan praten of autisme heeft, geeft mij dat de bevestiging dat elk mens in de basis hetzelfde is. Uiteindelijk wil iedereen gezien en gehoord worden en zijn behoeften bevredigd zien. 

 

 

 

Teams begeleiden doe ik met veel plezier en passie, omdat ik elke keer zie dat je met een meer mensen verder komt dan alleen. Iedereen werkt in teams en als professional besteden we weinig aandacht aan het samenwerken zelf. Toch gaat veel energie verloren aan groepsprocessen die we niet goed begrijpen. Ik kijk dan vooral wat er al wel aanwezig is in een team en ondersteun hen dit verder uit te bouwen. 

 

Als coach werk ik op basis van gelijkwaardigheid en ben gecommitment aan mijn coachees. Daarbij werk ik resultaatgericht. Situaties benader ik met open vizier en vanuit verschillende invalshoeken en altijd positief en ontwikkelingsgericht, waarbij ik jouw leerthema’s, waarden en verlangens centraal stel, niet de inhoud. Dit zet aan tot bewustwording, beweging en perspectiefverbreding. 

 

Nieuwsgierigheid en compassie gaan bij mij hand in hand. Als coach ben ik goed in: actief luisteren, vragen stellen, confronteren en het inzetten van intuïtie. En ben in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema’s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken. 

 

Vanuit mijn leergierigheid blijf ik regelmatig bezig met mijn eigen persoonlijke groei en leiderschap als lid van de Coaches Circle. Ik bewonder mensen met passie die kennis delen en een positieve vooruitgang boeken. Zij die naar het grote plaatje durven kijken, doelen nastreven, weten wat ze willen en een ruime visie hebben. Dit is tegelijkertijd de reden dat ik coach ben, om zoveel mogelijk mensen hiertoe te bewegen. 


Ik hoop dat wij samen ook erg mooie resultaten kunnen bereiken, waar jij veel aan gaat hebben. Wil je meer weten over mijn aanpak en manier van coaching? Klik dan op de knop hieronder of neem contact op.